Wzory wniosków i zaświadczeń

Strona główna / Wzory wniosków i zaświadczeń

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZINY

Wniosek o dodatek osłonowy 2024

wniosek o dodatek dla gospodarstw domowych

WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY..

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: link

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami: link

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: link

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe): link

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: link

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: link

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: link

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: link

Wniosek Za Życiem: link

 

Zaświadczenia:

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – do pobrania

Podanie o zmianę numeru rachunku bankowego – do pobrania

Podanie o wydanie zaświadczenia – do pobrania

Zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym – do pobrania

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej – do pobrania

wniosek-czyste-powietrze-1631275555

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Podanie o wydanie zaświadczenia – Podanie o wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność świadczenia usług opiekuńczych – do pobrania

Wniosek o pomoc Wniosek o pomoc

Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej – Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej

Oświadczenie DPS- Oświadczeni Skierowanie do DPS

Zaświadczenie psychologa – do pobrania

Zaświadczenie lekarskie do DPS – do pobrania

Zaświadczenie lekarza psychiatry – do pobrania

SENIORZY:

Wniosek o wydanie Wadowickiej Karty Seniora – WNIOSEK-o-Wadowicka-Karte-Seniora 2024

deklaracja-uczestnictwa-w-Klubie-Seniora-w-Wadowicach

oswiadczenie-o-zapoznaniu-sie-z-Regulaminem-Klubu-Seiora-w-Wadowicach

zezwolenie-lub-brak-zezwolenia-na-rozpowszechnianie-wizerunku

zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych

regulamin-Klubu-Seniora-w-Wadowicach

Opaski bezpieczeństwa – teleopieka

wniosek + karta pacjęta