WADOWICKI BON EDUKACYJNY 500+

Strona główna / WADOWICKI BON EDUKACYJNY 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od 18 października 2022 r. można składać wnioski o przyznanie „Wadowickiego Bonu Edukacyjnego 500+” na zajęcia pozalekcyjne dla swojego dziecka. Bon jest przeznaczony dla uczniów z klas od pierwszej do ósmej szkół podstawowych, którzy są mieszkańcami Gminy Wadowice. Świadczenie przysługuje niezależnie od wysokości dochodów jednemu z rodziców dziecka, który jako pierwszy złożył wniosek. Wnioski należy złożyć do 30 listopada br. w siedzibie tut. Ośrodka ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice w pomieszczeniu nr 1 na parterze. Wypłaty świadczenia dokonuje się wyłącznie na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego.

WNIOSEK- WADOWICKI BON EDUKACYJNY 500+