Wadowicka Karta Seniora!

Strona główna / Aktualności / Wadowicka Karta Seniora!

Wadowicka Karta Seniora!

Choć ostatnie miesiące nie są łaskawe dla nikogo, a szczególnie narażone są osoby starsze, my wybiegamy już w przyszłość z nadzieją, że za jakiś czas wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności i bardziej aktywnego trybu życia. Mając tą wizję przed oczami z przyjemnością prezentujemy Wadowicką Kartę Seniora, która już od 1 grudnia 2020 r. będzie dystrybuowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Pierwsze z nich już wyraziły gotowość przystąpienia do projektu, m.in. Okomedis Wadowice, kawiarnia Galicjanka, Piekarnia Osiedlowa, Allbag, czy sklepy PSS Społem.

Gorąco zachęcamy chętne instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy i przedsiębiorców do oferowania ulg lub zwolnień dla posiadaczy karty. Zgłoszenia do współpracy przyjmujemy w MOPS Wadowice pod numerem telefonu: 33 823 43 39 wew.114.

Zwiększenie dostępności to tym samym szansa na podniesienie poziomu aktywności i sprawności starszych mieszkańców.

Program Wadowicka Karta Seniora stanowi element szerszej polityki społecznej i senioralnej gminy, o której mówi niedawno przyjęta przez Radę Miejską „Strategia polityki senioralnej w gminie Wadowice na lata 2020 – 2025”. Głównym celem strategii jest poprawa jakości życia mieszkańców 60+, a wśród jej najważniejszych zadań jest m.in. zaangażowanie seniorów w życie lokalnej społeczności, poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej czy pomoc seniorom z niepełnosprawnościami. Opracowany dokument jest szczególnie istotny przy ubieganiu się o zewnętrzne środki finansowe na działania na rzecz seniorów.

Wadowicka Karta Seniora!

 

Wprowadzono: 27 października 2020