Wadowice Przyjazne Rodzinie

Strona główna / Wadowice Przyjazne Rodzinie

Wadowice Przyjazne Rodzinie

Samorządowy program pn.: Wadowice Przyjazne Rodzinie

Głównym celem programu jest wsparcie rodzin wielodzietnych oraz niwelowanie różnic pomiędzy mieszkańcami poprzez tworzenie warunków do korzystania przez te rodziny z różnych form udogodnień, ulg i preferencji oraz kreowanie pozytywnego wizerunku wielodzietności.

Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Wadowice.

Adresatami programu są rodziny wielodzietne „” zamieszkałe na terenie gminy Wadowice, posiadające ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Do współpracy w realizacji programu Wadowice Przyjazne Rodzinie włączyły się jednostki organizacyjne gminy (WCK, ZOPO – przedszkola publiczne, MOPS – gminne becikowe, Miejska Biblioteka Publiczna), zakład budżetowy (Kryta Pływalnia DELFIN) oraz firmy prywatne z naszego regionu, oferując zniżki i ulgi dla lokalnych rodzin wielodzietnych „trzy plus”. W sumie na dzień 31 grudnia 2019 roku do programu przystąpiło łącznie 37 podmiotów.

Szczegółowy wykaz partnerów programu oraz zaoferowanych przez nich zniżek i ulg dla dużych rodzin:

PARTNERZY-PROGRAMU-WADOWICE-PRZYJAZNE-RODZINIE-1.docx1_-1

Wykaz ten jest aktualizowany na bieżąco.

Załączniki dla Partnera programu Wadowice Przyjazne Rodzinie:

Załącznik Nr 1 do Programu

Załącznik Nr 2 do Programu

Załącznik Nr 3 do Programu