Kontakt

Strona główna / Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Wadowicach

adres: ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel: 33 823 28 18
fax: 33 823 28 18
e-mail: mops@wadowice.pl

Sekretariat: 

wew. 120.

Dział Świadczeń dla Rodziny:

wew.  102 , 103, 104, 105, 113, 115.

Sekcja ds. Dodatków Mieszkaniowych i Karty Dużej Rodziny:

wew. 107.

Dział Finansowo – Księgowy:

wew. 108,109, 117.

Stanowisko ds. pierwszego kontaktu:

wew. 123.

Stanowisko ds. pracy socjalnej:

wew.127, 128.

Stanowisko ds. usług:

wew. 131.

Asystenci rodziny: 

wew. 106.

Stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej przyznawanych decyzją:

wew. 124, 125, 126, 129, 130.

Kierownik Klubu Seniora

tel.: 33 476 63 21 lub tel. kom. 579 490 711

NIP: 551-22-33-141

REGON: 357163228

Klub Seniora w Wadowicach

tel.: 33 476 63 21 tel. kom. 579 490 711

e-mail: klubseniora@wadowice.pl

Opieka Wytchnieniowa

tel.: 33 82 343 39