Konkurs Fotograficzny

Strona główna / Aktualności / Konkurs Fotograficzny

Konkurs Fotograficzny

 

REGULAMIN

 

Regulamin konkursu fotograficznego dla dzieci i ich rodzin

Objętych wsparciem asystenta rodziny

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach 

 

„PIERWSZE OZNAKI WIOSNY”

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach – asystenci rodziny.

 1. Cel konkursu

Celem konkursu jest:

zacieśnianie więzi rodzinnych, wspólne spędzanie wolnego czasu całą rodziną

rozwijanie zainteresowań dzieci i rodziców

nabywanie umiejętności wykonywania zdjęć

uwrażliwienie na piękno przyrody i obiektów w miejscu zamieszkania oraz

  najbliższej okolicy

rozwijanie umiejętności obserwacji otaczającego świata, dokumentowania oraz

  odpowiedniego opisu

 

 1. Temat konkursu: „Pierwsze oznaki wiosny”.

Nadesłane prace powinny w jak najbliższy sposób nawiązywać do tematu konkursu, mogą przedstawiać dowolny obiekt, zarówno przyrodniczy jak  i antropogeniczny. Liczy się ciekawy pomysł, niepowtarzalne ujęcie.

W przypadku umieszczenia na fotografii osób trzecich będzie wymagana ich pisemna zgoda na wykorzystanie wizerunku.

 1. Uczestnicy konkursu

W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież do 18 roku życia z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny tut. Ośrodka. Rodzice oraz rodzeństwo mogą pomagać w wykonaniu zdjęć – liczy się wspólnie spędzony czas w rodzinnej atmosferze.

 1. Format prac konkursowych oraz sposób zgłoszenia

Format oraz technika wykonania zdjęć jest dowolna. Zdjęcie musi zostać zapisane w formie oryginalnej, bez przeróbek graficznych, filtrów itp. Dopuszczalne są fotografie czarno – białe. Zdjęcie nie może być kolażem złożonym z kilku zdjęć.

Fotografia może być wykonana aparatem fotograficznym, tabletem lub smartfonem.

Uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 3 fotografie, z których każda musi  posiadać swój tytuł. Zdjęcia należy przekazać w formie cyfrowej asystentom rodziny lub wysłać na adres mailowy wskazany indywidualnie przez asystenta rodziny. Dodatkowo rodzic/opiekun prawny dziecka dołącza podpisaną kartę zgłoszeniową do konkursu, w tym zgodę na udział w konkursie oraz przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. Kartę zgłoszeniową można przekazać indywidualnie asystentowi rodziny lub przesłać skan dokumentu na wskazany adres mailowy.

Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane   i nienagradzane, których autorem jest osoba zgłaszająca.

Prace zgłaszane na Konkurs nie mogą naruszać prawa, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych –   w szczególności dotyczy to treści powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, obrażających uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne, przedstawiających przemoc albo tematykę rasistowską, naruszające prawo do prywatności, zawierających materiały chronione prawami wyłącznymi (np. prawami autorskimi) bez zgody uprawnionych.

 1. Przebieg konkursu           

Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe: Ze względu na różnice wieku uczestników konkursu, ocena prac będzie odbywać się w dwóch kategoriach wiekowych:

 

 • Dzieci do III klasy SP
 • Dzieci i młodzież od IV klasy SP do 18 r. ż.

Konkurs obejmuje następujące etapy:

Etap 1

22.03.2023 r. – 31.03.2023r. – wykonanie i przekazanie prac uczestników.

Etap 2

01.04.2023 r. – 04.03.2023 r. – wyłonienie zwycięzców przez Komisję  Konkursową.

Etap 3

05.04.2023 r.  – ogłoszenie wyników konkursu, prezentacja wszystkich nadesłanych prac oraz wręczenie nagród podczas spotkania świątecznego  „Rodzinna Wielkanoc”, które odbędzie się w budynku tut. Ośrodka o godz. 15:00.

Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Komisję Konkursową, powołaną przez
Organizatora, w terminie do: 01.04.2023 r. W każdej kategorii zostanie wyłoniony jeden zwycięzca konkursu. Pozostali uczestnicy otrzymają symboliczne upominki.

Komisja Konkursowa podczas wyboru zwycięzcy konkursu będzie kierować się następującymi kryteriami:

 • zgodność pracy z tematem
 • oryginalność i pomysłowość
 • walory artystyczne
 • stopień trudności i wykonania zdjęcia
 • ciekawy tytuł fotografii nawiązujący do treści przedstawionej na zdjęciu
 1. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w regulaminie zostaną zdyskwalifikowane.
 2. Fotografie przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora, który może je wykorzystywać w dowolny sposób do celów promocyjnych, informacyjno – edukacyjnych przez asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Wadowicach.

 

 

Wprowadzono: 21 marca 2023