Informacje dla niesłyszących

Strona główna / Informacje dla niesłyszących

Miejski ośrodek pomocy społecznej zapewnia, na wniosek osoby głuchoniemej lub jej pełnomocnika tłumacza w języku migowym.