Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Wadowice

Strona główna / Aktualności / Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych w gminie Wadowice

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że wnioski  o zakup preferencyjny paliwa stałego można składać od dnia 09.11.2022 r.  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Wojtyłów 4, pok. nr 7 w poniedziałki od 7-17, od wtorku do piątku: 7.00 – 15.00

Cena węgla dla mieszkańców gminy  Wadowice to  1.900 zł za tonę.

  1. Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego składa osoba uprawniona do dodatku węglowego
  • w formie papierowej do:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach  ul. E. i K. Wojtyłów 4, pok. nr 7

Czynne: poniedziałek 7.00 – 17.00

Wtorek – piątek 7.00 – 15.00

Uwaga: Proszę o czytelne wypełnienie i podpisanie wniosku.

  • za pośrednictwem EPUAP

Uwaga: Proszę o podpisać załącznik z wnioskiem podpisem kwalifikowalnym.

  1. Informację o pozytywnie zweryfikowanym wniosku MOPS Wadowice przekazuje wnioskodawcy telefonicznie lub e-mail
  2. Wnioskodawca po otrzymaniu informacji z kwotą, wpłaca na podany numer rachunku bankowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach kwotę należną za węgiel.

Dane do wpłaty:

Urząd Miejski w Wadowicach

34-100 Wadowice, Plac Jana Pawła II 23

 nr rachunku 70 1050 1445 1000 0024 8863 9903

Przykład: węgiel orzech – 1,5 tony Anna Nowak 34 -124 Klecza Dolna 1

  1. Po zaksięgowaniu należności Urząd Miejski w Wadowicach  wystawi imienną fakturę, którą przekaże do PEC Termowad w Wadowicach
  1. PEC Termowad poinformuje telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej wnioskodawcę o możliwości odbioru węgla. Węgiel może odebrać osoba, która złożyła wniosek o zakup lub inna osoba na podstawie pisemnego upoważnienia
  1. Miejsce odbioru węgla: PEC Termowad ul. Młyńska 96 Wadowice

            od poniedziałku do piątku w godz. 8-16

            tel. 503 128 671

  1. Zapewnienie i pokrycie kosztów transportu zakupionego opału jest po stronie kupującego.
  1. Informację o możliwości zakupu węgla w 2023 roku przekażemy w późniejszym terminie.

W załączeniu wniosek oraz szczegółowe informacje dla mieszkańców.

wniosek-o-zakup-preferencyjny-Wadowice (1) (1)

Informacja o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych

Wprowadzono: 9 listopada 2022