INFORAMCJA W SPRAWIE NOWELIZACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DODATKU WĘGLOWEGO

Strona główna / Aktualności / INFORAMCJA W SPRAWIE NOWELIZACJI PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH DODATKU WĘGLOWEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że w wyniku nowelizacji przepisów Ustawy o Dodatku Węglowym i zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska – „Nowe przepisy pozwalają na przyznanie dodatków węglowych dla kilku gospodarstw domowych, jeżeli do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania. Brak możliwości ustalenia odrębnego adresu wynikać może z obiektywnych przyczyn, jak np. ograniczone możliwości organów gminy w nadaniu odrębnego adresu w ww. terminie. Należy mieć jednak na uwadze, że w tym przypadku możliwość przyznania dodatku węglowego należy rozpatrywać w sytuacji, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu miejsca zamieszkania.

Wprowadzono: 14 listopada 2022