Bon edukacyjny

Strona główna / Bon edukacyjny

Wniosek „Wadowicki Bon Edukacyjny 500+”

Gotowy wniosek o BON 500+

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

—————————————————–

Uchwała w sprawie Wadowickiego Bonu Edukacyjnego 500+

Uchwała BON Edukacyjny 500+- rok 2023

————————————————————————————————————

Wadowicki Bon Edukacyjny będzie kontynuowany również w tym roku!

Bon edukacyjny

Wadowicki Bon Edukacyjny to ogromna pomoc dla rodziców w pokryciu kosztów poniesionych za zajęcia dodatkowe dla swoich pociech. Czy to będą korepetycje, zajęcia sportowe, artystyczne, rehabilitacyjne itp. to zależy od rodziców i ich dzieci. Urząd nie weryfikuje tych wydatków.

Wadowicki Bon Edukacyjny będzie kontynuowany również w tym roku. Specjalnie na ten cel Gmina Wadowice przeznaczy z tegorocznego budżetu ponad 1,5 mln zł. Decyzja dotycząca świadczenia została podjęta na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wadowicach. Świadczenie to w żaden sposób nie jest opodatkowane. Wynika to bezpośrednio z ustawy o podatku dochodowym, która zwalnia z opodatkowania wszystkie świadczenia wypłacane na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Warto wspomnieć, że Gmina Wadowice, jako jedna w Polsce zdecydowała się na taki program beneficjentowy. Zakłada on, że każde dziecko uczęszczające do szkoły podstawowej i zamieszkujące na terenie gminy Wadowice otrzyma jednorazowe wsparcie w wysokości 500 zł na zajęcia pozalekcyjne. Co istotne pierwsze pieniądze będą wypłacane już we wrześniu, kiedy wydatki na zajęcia pozalekcyjne są największe. Świadczenie będzie przysługiwało niezależnie od wysokości dochodów jednemu z rodziców dziecka, który jako pierwszy złożył wniosek.

W poprzednim roku bon cieszył się ogromnym zainteresowaniem, trafił do 2 721 uczniów z Gminy Wadowice, co daje łączną kwotę 1 360 500 złotych. Bon był przeznaczony dla uczniów klas od pierwszej do ósmej szkół podstawowych, którzy są mieszkańcami Gminy Wadowice. Wnioski można będzie  składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach od połowy września br. Zobaczcie jak prosto złożyć wniosek.

Bon edukacyjny