AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PORADNICTWA PRAWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WADOWICE NA LIPIEC 2024 R.

Strona główna / Aktualności / AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PORADNICTWA PRAWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WADOWICE NA LIPIEC 2024 R.

AKTUALIZACJA HARMONOGRAMU PORADNICTWA PRAWNEGO DLA MIESZKAŃCÓW GMINY WADOWICE

NA LIPIEC 2024 R.

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że klienci tut. Ośrodka mają możliwość skorzystania z bezpłatnego poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez radcę prawnego.

Harmonogram pracy radcy prawnego w lipcu 2024 r.:

02.07.2024 r. od 10.00 – 14.00
10.07.2024 r. od 10.00 – 14.00

19.07.2024 r. od 12.00 – 14.00

31.07.2024 r. od 11.00 – 14.00

Bezpłatne poradnictwo prawne świadczone będzie w siedzibie tut. Ośrodka. Osoby zainteresowane skorzystaniem z ww. usług proszone są o kontakt celem ustalenia terminu wizyty, pod numerem telefonu: 33 823 28 18 wew. 123.

Nieodpłatne poradnictwo prawne ma na celu wsparcie rodzin/osób w rozwiązywaniu problemów o charakterze prawnym. Poradnictwo prawne oprócz konsultacji obejmuje również pomoc w przygotowywaniu pozwów sądowych, pism procesowych, podań, wniosków i odwołań –  stosownie do potrzeb klientów.

Usługi są finansowane w 80% z dotacji celowej tj. ze środków budżetu państwa przekazywanych przez Wojewodę Małopolskiego. Kwota dotacji celowej przeznaczona na usługi w formie poradnictwa prawnego wynosi 14 880,00 zł. W pozostałej części usługi finansowane są ze środków własnych Gminy Wadowice. Całkowita wartość usług świadczonych przez radcę prawnego wynosi 18 600,00 zł. Dotacja celowa została przyznana na dofinansowanie zadania własnego Gminy Wadowice polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej, w związku z realizacją dodatkowych działań wynikających z rozeznanych potrzeb (dofinansowanie rozwoju pomocy społecznej).

Wprowadzono: 28 czerwca 2024