Wzory wniosków i zaświadczeń

Strona główna / Wzory wniosków i zaświadczeń

DZIAŁ ŚWIADCZEŃ DLA RODZINY

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego: link

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start: link

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami: link

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego: link

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (tzw. Becikowe): link

Wniosek o udzielenie jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia dziecka w 2020 r. (tzw. Becikowe Burmistrzowe) – do pobrania

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego: link

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego: link

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego: link

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego: link

Wniosek Za Życiem: link

 

Zaświadczenia:

Zaświadczenie o dochodzie uzyskanym – do pobrania

Podanie o zmianę numeru rachunku bankowego – do pobrania

Podanie o wydanie zaświadczenia – do pobrania

Zaświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym – do pobrania

Oświadczenie członka rodziny o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej – do pobrania

 

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Podanie o wydanie zaświadczenia – do pobrania

Wniosek na usługi opiekuńcze – do pobrania

Wniosek o pomoc – do pobrania

Wniosek o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej – do pobrania

Zaświadczenie psychologa – do pobrania

Zaświadczenie lekarskie do DPS – do pobrania

Zaświadczenie lekarza psychiatry – do pobrania

SENIORZY:

Wniosek o wydanie Wadowickiej Karty Seniora – do pobrania