Wyniki naboru na stanowisko referent w Dziale Finansowo – Księgowym

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach ogłasza wyniki_naboru_-_Dzial_Finansowo-Ksiegowy_2019 na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.