Ważna informacja

W związku z napływającymi niepokojącymi sygnałami dotyczącymi fałszywego podawania się za pracowników socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, iż w sprawie dokonywania zakupów żywności, leków dla osób starszych i niepełnosprawnych, osoba zainteresowana lub działający w jej imieniu sąsiad lub inny członek rodziny powinna skontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem lub Urzędem Miejskim w Wadowicach.

Pracownicy socjalni po dokonaniu weryfikacji i rozeznaniu sytuacji osoby zainteresowanej dokonują dalszych ustaleń związanych z realizacją zgłaszanych potrzeb.

Bliższe informacje są dostępne pod nr telefonów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach

  • 33 823 43 39
  • 794 694 732
  • 794 694 877

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach

  • 33 873 18 11 wew. 216
  • 512 864 337