Rozpoczyna się wydawanie Seniorom Wadowickiej Karty Seniora.

Kartę można będzie odebrać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach (ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice) w pokoju nr 1 na parterze.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby w miarę możliwości, w imieniu seniora Kartę odebrał członek rodziny seniora lub osoba, która pomaga na co dzień seniorowi. W takich przypadkach będzie potrzebne upoważnienie, w którym senior wskażę osobę która za niego przyjdzie odebrać jego Wadowicką Kartę Seniora.

Wadowicką Kartę Seniora Senior będzie mógł odbierać
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 12.00.

Lista partnerów, który na ten moment udzielili zniżki seniorom posiadającym Wadowicką Kartę Seniora znajduje się w załączniku – link poniżej.

Lista Partnerów WADOWICKIEJ KARTY SENIORA

Zapraszamy do przystąpienia do Programu „Wadowicka Karta Seniora” instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz prywatne firmy i przedsiębiorców do oferowania ulg lub zwolnień dla posiadaczy karty. Współpracę w ramach Programu Wadowicka Karta Seniora można zgłaszać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach zarówno osobiście jak również telefonicznie pod numerem 33 823 43 39 wewnętrzny 103 lub 111.