Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy po raz kolejny podaje pomocną dłoń włączając się w ogólnopolską akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W związku z ogólnopolską akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 22 do 26 lutego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Wadowicach, funkcjonariusza policji, psychologa oraz specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Celem akcji jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwrócenie uwagi na potrzeby osób pokrzywdzonych przestępstwem. Świadkowie oraz osoby pokrzywdzone przestępstwem uzyskają wsparcie w postaci informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach, etapach postępowania, procedurach oraz instytucjach pomocowych, do których mogą się zwrócić.

Zainteresowanych mieszkańców powiatu wadowickiego zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego po numerem telefonu 33 8731001, skype: Ośrodek Interwencji Kryzysowej- wsparcie oraz mailowego: kontakt@oik-radocza.pl – informuje nas Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy