Przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID – 19, dodatek mieszkaniowy, może zostać przyznany z mocą wsteczną.

Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374 z późn. zm.).