Informacja dotycząca funkcjonowania poradnictwa prawnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania poradnictwo prawne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, świadczone w ramach projekt Nowa jakość świadczonej pracy socjalnej – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie odbywało się za pomocą łączy telefonicznych. Osoby chcące skorzystać z takiej formy porady proszone są o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wadowicach na nr telefonu 33 82 343 34/33 82
3 28 18 wew. 123 – w celu ustalenia terminu porady.

Kontynuuj Czytanie →

Koronawirus – infolinia dla seniorów

Uprzejmie informujemy, że w związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik uruchomił specjalną infolinie dla Seniorów – z myślą o tych, którzy potrzebują pomocy w tych trudnych chwilach. Dzwoniąc na infolinię, osoby starsze mogą uzyskać rzetelne informacje, zalecenia i wskazówki, jak odnaleźć się w obecnej sytuacji.

Numer telefonu 12 392 11 10 działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 17.00

Kontynuuj Czytanie →

KOMUNIKAT O ZAMKNIĘCIU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH DLA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTA

Szanowni Państwo,

W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego,

Celem ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, ale przede wszystkim w trosce

o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem

zarówno klientów jak i urzędników,

informuję, że od dnia

17 marca 2020 r. do odwołania

Zaprzestaje się bezpośredniej obsługi klientów

przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie.

Kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wadowicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adres i numery do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej:

adres: ul. E. i K. Wojtyłów 4

34-100 Wadowice

adres e-mail: mops@wadowice.pl

tel.: 33/82 343 39, 33/82 328 18, fax. 33/87 447 33

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych wydziałów MOPS będzie możliwy:

– w szczególnie uzasadnionych przypadkach

– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

W przypadku konieczności wizyty w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach wejście do MOPS dla interesantów otwarte jest od strony ul. E. i K. Wojtyłów.

Proszę Państwa o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum

Osobistych wizyt w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Dziękuję za wyrozumiałość i przepraszam za utrudnienia.

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej

www.mops.wadowice.pl

Kierownik MOPS

Kamila Zawisza

Kontynuuj Czytanie →

Informacja o projekcje „MPOWER– Praca dla młodych w MZ”

Projekt skierowany jest:
– 
dla osób niepracujących — biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
–  w wieku 15 –  29 lat,
– zamieszkujących powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki,

w tym
– 
osób z obszarów wiejskich,
– osób z niepełnosprawnościami,
– młodych  rodziców powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z;
– poradnictwo indywidualne/doradztwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym dla uczestników projektu,
– staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym dla uczestników projektu,
– zatrudnienie subsydiowane,
– dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23050,00 zł.

Kontynuuj Czytanie →

Koronawirus – ważne dla seniorów i osób niepełnosprawnych

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Zachowaj podstawowe zasady:

 • Często myj ręce
 • Unikaj dotykania oczu, nosa i ust
 • Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe
 • Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z niego podczas spożywania posiłków
 • Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy
 • Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu
 • Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organizmu
 • Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawirusie

Bardzo prosimy wszystkich mieszkańców o zachowanie spokoju, natomiast każdy kto wrócił z regionu, gdzie występuje koronawirus i ma objawy choroby lub miał kontakt z osobą zakażoną, powinien jak najprędzej telefonicznie skontaktować się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną: Infolinia NFZ 800 190 590

Jeśli jesteś osobą starszą, samotną lub niepełnosprawną potrzebujesz pomocy w zaopatrzeniu w podstawowe produkty żywnościowe lub zakup leków zadzwoń pod jeden z numerów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach:

 • 33 823 43 39
 • 794 694 732
 • 794 694 877

Kontynuuj Czytanie →

Informacja dot. załatwiania spraw w ośrodku

W trosce o zdrowie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach podejmuje działania profilaktyczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługujemy. Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku MOPS tylko do spraw koniecznych. 

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji:
. przez ePUAP
. wysyłając pisma/wnioski na e-mail: mops@wadowice.pl
. telefonicznie: 33 823 43 39
. pocztą tradycyjną : Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

 

Kontynuuj Czytanie →