KOMUNIKAT!!!

Strona główna / Aktualności / KOMUNIKAT!!!

K o m u n i k a t

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym apelujemy by nie być obojętnym na los drugiego człowieka. Każdą informację o osobach samotnych, starszych, bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy prosimy przekazać właściwym instytucją.

Telefony do kontaktu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach – tel. 33 823 28 18 lub 33 823 43 39
Straż Miejska w Wadowicach – tel. 33 823 31 73
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – tel. 112, 997 lub 47 832 72 00

Wprowadzono: 2 grudnia 2020