Informacja o projekcje „MPOWER– Praca dla młodych w MZ”

Projekt skierowany jest:
– 
dla osób niepracujących — biernych zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu,
–  w wieku 15 –  29 lat,
– zamieszkujących powiaty: chrzanowski, oświęcimski, olkuski, wadowicki,

w tym
– 
osób z obszarów wiejskich,
– osób z niepełnosprawnościami,
– młodych  rodziców powracający na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka.

W ramach projektu uczestnicy mogą skorzystać z;
– poradnictwo indywidualne/doradztwo zawodowe,
– pośrednictwo pracy,
– kursy/szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym dla uczestników projektu,
– staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym dla uczestników projektu,
– zatrudnienie subsydiowane,
– dotacje na założenie działalności gospodarczej w wysokości 23050,00 zł.