Informacja dotycząca funkcjonowania poradnictwa prawnego dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach w związku z zagrożeniem koronawirusem

W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
od dnia 23 marca 2020 r. do odwołania poradnictwo prawne dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach, świadczone w ramach projekt Nowa jakość świadczonej pracy socjalnej – wdrożenie zmian organizacyjnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego będzie odbywało się za pomocą łączy telefonicznych. Osoby chcące skorzystać z takiej formy porady proszone są o kontakt telefoniczny z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Wadowicach na nr telefonu 33 82 343 34/33 82
3 28 18 wew. 123 – w celu ustalenia terminu porady.