Informacja dot. załatwiania spraw w ośrodku

W trosce o zdrowie i zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus), Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach podejmuje działania profilaktyczne, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom, których obsługujemy. Prosimy o ograniczenie osobistego załatwiania spraw w budynku MOPS tylko do spraw koniecznych. 

W pozostałych przypadkach proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji:
. przez ePUAP
. wysyłając pisma/wnioski na e-mail: mops@wadowice.pl
. telefonicznie: 33 823 43 39
. pocztą tradycyjną : Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice