WSPIERAMY SENIORA 70+

SZANOWNY SENIORZE:

  • MASZ 70 LAT I WIĘCEJ?
  • POZOSTAŁEŚ W DOMU DLA BEZPIECZEŃSTWA?
  • POTRZEBUJESZ WSPARCIA?
  • NIE MASZ BLISKICH, KTÓRZY MOGĄ POMÓC?

ZADZWOŃ NA SPECJALNĄ INFOLINIE: 22 505 11 11 LUB
DO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WADOWICACH
W GODZINACH OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
7:00 – 15:00 33 823 43 39

POWIEDZ CZEGO POTRZEBUJESZ

PRACOWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ:

  • ZROBI ZAKUPY – ARTYKUŁY PODSTAWOWEJ POTRZEBY (ŻYWNOŚĆ, ŚRODKI HIGIENY OSOBISTEJ)
  • WYKUPI LEKI W APTECE
    (koszty zakupów ponosi senior)
  • POMOŻE W NIEZBĘDNYCH CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z CODZIENNYM FUNKCJONOWANIEM.

RAZEM POKONAMY KORONAWIRUSA!

Więcej informacji na stronie www.mops.wadowice.pl lub  https://wspierajseniora.

 

Kontynuuj Czytanie →

INFORMACJA W SPRAWIE WIGILII ORAZ SYLWESTRA

Szanowni Państwo, zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach z dnia 24.06.2020 r. Nr 28/2020 informujemy, że w zamian za święto przypadające w dniu 26 grudnia (sobota) ustala się dodatkowy dzień wolny od pracy w dniu 24 grudnia (czwartek).
W związku z powyższym w Wigilię Bożego Narodzenia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach będzie nieczynny.

Natomiast w dniu 31 grudnia 2020 r. (czwartek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach czynny będzie do godz. 12:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Kontynuuj Czytanie →

KOMUNIKAT!!!

K o m u n i k a t

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym apelujemy by nie być obojętnym na los drugiego człowieka. Każdą informację o osobach samotnych, starszych, bezdomnych, które mogą potrzebować pomocy prosimy przekazać właściwym instytucją.

Telefony do kontaktu:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach – tel. 33 823 28 18 lub 33 823 43 39
Straż Miejska w Wadowicach – tel. 33 823 31 73
Komenda Powiatowa Policji w Wadowicach – tel. 112, 997 lub 47 832 72 00

Kontynuuj Czytanie →

INFORMACJA

Rozpoczyna się nabór wniosków do Programu Wadowicka Karta Seniora.
Wnioski można pobrać ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach (poniżej plik do pobrania). Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby w imieniu seniora wniosek złożył członek rodziny seniora, osoba, która pomaga na co dzień seniorowi. Można również zadzwonić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach pod numer telefonu (33) 823 43 39 wew. 111, pracownik Ośrodka lub Wolontariusz dostarczy i odbierze wniosek od seniora. Przypominamy, że WADOWICKA KARTA SENIORA przysługuje każdej osobie, która ukończyła
60 rok życia i zamieszkuje na terenie gminy Wadowice.

WNIOSEK o Wadowicką Kartę Seniora

Kontynuuj Czytanie →

INFORMACJA

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że zakończył prace związane
z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem paczek w związku z dysponowaną darowizną.
W celu zwalczania skutków epidemii COVID-19 powyższym wsparciem objęto 97 rodzin.

Kontynuuj Czytanie →

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem finansowana z Funduszu Solidarnościowego

W Małopolsce działa Okręgowy Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Lokalne Punkty Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzone przez Krakowskie Forum Organizacji Społecznych KraFOS. 

W Powiecie wadowickim działa Lokalny Ośrodek Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który  funkcjonuje w FENIKS Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Radoczy.

Radocza, ul Dworska 9 (w Budynku Ośrodka Interwencji Kryzysowej)

Dni przyjęć osoby pierwszego kontaktu:

poniedziałek 11.00-14.00

wtorek 16.00- 19.00

infolinia: 33 873 10 01 (w godzinach przyjęć osoby pierwszego kontaktu)

e-mail: radocza@krafos.pl

Kontynuuj Czytanie →