Procedura bezpieczeństwa seniora – WSPIERAJ SENIORA

Procedura bezpieczeństwa seniora

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa seniorom:

 1. Senior dzwoniąc na infolinię WSPIERAJ SENIORA powinien zapisać datę i godzinę kiedy wykonał telefon na infolinię.

 2. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, który zgłosił się na infolinię WSPIERAJ SENIORA.

 3. W celu weryfikacji podaje datę i godzinę kiedy senior dzwonił na infolinię WSPIERAJ SENIORA.

 4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej zweryfikuje zgłoszenie i ustali w jaki sposób może pomóc seniorowi.

 5. Pracownik ośrodka pomocy społecznej poda imię i nazwisko osoby, która przyjdzie do seniora oraz datę.

 6. Pracownik ośrodka pomocy społecznej powinien poprosić seniora o zapisanie numeru do ośrodka pomocy społecznej oraz danych osoby, która przyjdzie z zakupami oraz termin wizyty.

 7. Senior powinien zostać poinformowany, że w razie jakichkolwiek wątpliwości ma on możliwość zadzwonienia do ośrodka pomocy społecznej.

 8. Osoba która przychodzi do seniora podaje swoje imię i nazwisko w celu weryfikacji.

 9. W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Senior płaci tylko za rzeczywisty koszt zakupów. Pozostałe usługi są nieodpłatne.

 10. Pamiętaj o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

 11. Senior odbiera zakupy od osoby, która jej pomaga z zachowaniem zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.

Kontynuuj Czytanie →

Wadowicka Karta Seniora!

Choć ostatnie miesiące nie są łaskawe dla nikogo, a szczególnie narażone są osoby starsze, my wybiegamy już w przyszłość z nadzieją, że za jakiś czas wszyscy będziemy mogli wrócić do normalności i bardziej aktywnego trybu życia. Mając tą wizję przed oczami z przyjemnością prezentujemy Wadowicką Kartę Seniora, która już od 1 grudnia 2020 r. będzie dystrybuowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Kontynuuj Czytanie →

Razem w walce z koronawirusem. Rząd uruchamia Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów

Dedykowana infolinia dla seniorów, wsparcie wolontariuszy, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. To główne założenia Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów uruchomionego właśnie przez rząd. Dzięki Korpusowi i naszym wspólnym działaniom osoby starsze będą bezpieczniejsze – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Koordynatorem działań Korpusu jest Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Kontynuuj Czytanie →

Pracownia Liderów Prawa – Darmowy elitarny program

Weź udział w prestiżowym programie Pracownia Liderów Prawa!

Do 30 października czekamy na Państwa zgłoszenia do kolejnej edycji elitarnego programu edukacyjnego „Pracownia Liderów Prawa”, realizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, który przy prowadzonych projektach współpracuje z wykładowcami najlepszych uczelni świata, w tym między innymi z Uniwersytetu Harvarda, MIT, IESE Business School, czy też z SRI International.

Kontynuuj Czytanie →

Informacja

INFORMACJA

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wszelkie sprawy będą załatwiane w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1 – parter). Przypominamy o noszeniu maseczek oraz stosowaniu się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji:
– przez ePUAP
– wysyłając pisma na e-mail: mops@wadowice.pl
– telefonicznie: 33 823 43 39
– pocztą tradycyjną : Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

Kontynuuj Czytanie →

„RODZINA RAZEM” – realizacja projektu socjalnego

10.10.2020 r. odbyła się wycieczka dla rodzin objętych asystenturą rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach w ramach realizacji projektu socjalnego „Rodzina razem”. Uczestnicy wyjazdu przybyli na miejsce zbiórki w godzinach porannych a następnie udali się w pełną wrażeń podróż „ciuchcią” do Mini Zoo w Inwałdzie, gdzie wszyscy przyglądali się i karmili różne zwierzęta. Kolejną atrakcją dla rodzin była możliwość skorzystania z placu zabaw zawierającego m.in. basen z kulkami, huśtawki, trampolinę, zjeżdżalnię, piaskownicę. Na zakończenie wspólnej zabawy wszyscy posilili się pyszną kiełbaską z ogniska, a następnie powrócili „ciuchcią” do Wadowic.

Kontynuuj Czytanie →

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że w dniach 7 i 8 września 2020r. w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie tutejszego Ośrodka przy ulicy E. i K. Wojtyłów 4 w Wadowicach na parterze w sali nr 12 będą wydawane paczki w ramach przyznanej pomocy rzeczowej dla mieszkańców Gminy Wadowice, którzy w wyniku epidemii wirusa COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej.


Z uwagi na panująca sytuację epidemiologiczną prosimy o zachowanie obowiązujących reguł reżimu sanitarnego i dostosowanie się do wewnętrznych zasad bezpieczeństwa ustalonych w tutejszym MOPS.

Kontynuuj Czytanie →

Zaproszenie do składania ofert – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 – z późn. zm.). Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

zaproszenie do składania ofert – psycholog

Kontynuuj Czytanie →

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

Resortowy Program Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje o pozyskaniu przez Gminę Wadowice środków finansowych w kwocie 100 187,00 zł na realizację  świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców Gminy Wadowice w ramach realizacji Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020, współfinansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Całkowity koszt zadania to kwota 123 984,00 zł, z czego kwota 23 806,00 zł stanowi wkład własny Gminy Wadowice.

Dzięki powyższemu Gmina Wadowice uzyskała wsparcie na świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego dla 18 mieszkańców Gminy Wadowice
w podziale na:
– 10 osób dorosłych ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem
równoważnym,
– 8 dzieci z orzeczeniem o z orzeczeniem o niepełnosprawności, którą można realizować w:

 1. w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
 2. w ośrodku wsparcia prowadzonym jako zadanie własne samorządu,
 3. w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu realizującego Program.

Korzystanie z opieki wytchnieniowej nie jest uzależnione od kryterium dochodowego rodziny osoby niepełnosprawnej.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

 2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu, osoby zaangażowanane co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi wytchnieniowej mają członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osoba niepełnosprawną, będącą całkowicie niesamodzielną, która stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z placówek pobytu całodobowego, jak np. ośrodek szkolno-wychowawczy czy internat. W celu rzetelnej kwalifikacji uczestników do wniosku należy dołączyć Kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny FIM (stanowiącej załącznik 7 do Programu), którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji/ medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach, ul. Emilii i Karola Wojtyłów 4, pod nr tel. 33 82 343 39 wew. 126 i 127, e-mail: mops@wadowice.pl

Pliki do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Karta oceny stanu wg skali FIM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach
ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice
tel. / fax 033 82 343 39; 033 82 328 18; Fax (wew.110)
www.mops.wadowice.pl; mops@wadowice.pl

Kontynuuj Czytanie →