Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od dnia 25 maja 2020 r. wznawia bezpośrednią obsługę klientów. Wszelkie sprawy będą załatwiane w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 1 (parter).