Wielkanoc to czas nadziei i otuchy, czas odradzania się wiary

w Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły spokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstały, który niesie odrodzenie, napełni pokojem

i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wadowicach wraz z pracownikami