Informacja o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach

Mieszkańcy Gminy Wadowice znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mają możliwość ubiegania się m.in. o pomoc żywnościową. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy skontaktować się telefonicznie lub za pomocą  e-mail  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wadowicach, który udzieli niezbędnych informacji na temat trybu otrzymania pomocy.

    33 823 43 39
794 694 732

794 694 877
e-mail: mops@wadowice.pl

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.. Tego typu pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 złw przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056 złw przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych takich jak makaron, ryż, kasza gryczana, mleko, ser, cukier, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa/wieprzowa itp.

Pomoc w formie ciepłego posiłku w Kuchni Brata Alberta  i pomoc w formie zasiłku celowego na żywność do realizacji w sklepie mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza: w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701zł, w przypadku osoby w rodzinie 528zł.