Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z zaburzeniami psychicznymi – na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. z 2005 r. Nr 189, poz. 1598 – z późn. zm.). Więcej szczegółów znajduje się poniżej.

zaproszenie do składania ofert – pedagog.doc,

zaproszenie do składania ofert – logopeda,

zaproszenie do składania ofert – integracja sensoryczna.