Nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, iż Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Radocza ul. Dworska 9, 34-100 Tomice realizując zadania powiatu zlecone z zakresu administracji rządowej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. opracowywanie i realizacja programów korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie, informuje iż rozpoczyna się nabór uczestników do programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie powiatu wadowickiego w roku 2020 r. Termin rozpoczęcia programu przewidziany jest na marzec 2020 roku. Program korekcyjno – edukacyjny w 2020 r. przeznaczony jest dla 6 uczestników.