Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od dnia 03.02.2020 r. przejmuje z Urzędu Miejskiego w Wadowicach realizację  Rządowego Programu – Karta Dużej Rodziny oraz Samorządowy program wsparcia rodzin wielodzietnych – „Wadowice Przyjazne Rodzinie”. Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach ul. E. i K. Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice w pokoju nr 7 ( parter).