Miejski Ośrodek  Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że w okresie od września do grudnia 2019 r. w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie są realizowane warsztaty dla rodziców podnoszące ich kompetencje wychowawcze. Zajęcia odbywają się w siedzibie MOPS-u raz w miesiącu w godzinach od 15.30 – 18.30.

W miesiącu grudniu ostatnie zajęcia odbędą się 12.12.2019 r. ( czwartek) w sali nr 12 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wadowicach. Rozpoczęcie o godzinie 15.30.

Serdecznie Zapraszamy