W dniu 14.11.2019 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach odbyło się spotkanie policjantów dzielnicowych z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach z pracownikami socjalnymi tut. Ośrodka.  Spotkanie to miało na celu wymianę, oraz  ujednolicenie działań i praktyk pomiędzy policją a pracownikami socjalnymi aby  jak najlepiej realizować procedurę Niebieskiej Karty w ramach realizacji jednego z zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wadowice.