DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATY DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego. Dodatkowo najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych  dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w okresie od dnia 5 stycznia do 31 marca 2021 r. mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata do czynszu będzie przyznawana tylko raz na okres 6 miesięcy. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

  • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.),

  • Art. 15zzzic–15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. poz. 374,
    z późn. zm.).

Kontynuuj Czytanie →