Pomoc psychologiczna

Jeśli jesteś mieszkańcem Gminy Wadowice?

Potrzebujesz pomocy psychologicznej w trudnej sytuacji życiowej

w związku z ogłoszeniem stanu epidemii SARS-CoV-2?

W celu umówienia terminu rozmowy telefonicznej

z psychologiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

skontaktuj się z pracownikiem socjalnym pod nr tel. +48 794 394 662

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Kontynuuj Czytanie →

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że osoby, które nie odebrały świadczeń przed świętami w kasie Urzędu Pocztowego będą mogły to zrobić w dniach od 27.04.2020 r. do 29.04.2020 r. 

Kontynuuj Czytanie →

Wielkanoc to czas nadziei i otuchy, czas odradzania się wiary

w Chrystusa i drugiego człowieka.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły spokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstały, który niesie odrodzenie, napełni pokojem

i wiarą, niech da siłę w pokonywaniu trudności i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

 

Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Wadowicach wraz z pracownikami

Kontynuuj Czytanie →

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że ze względu na zbliżające się Święta Wielkanocne wypłata wszelkich świadczeń za pośrednictwem Poczty Polskiej nastąpi w dniu 10.04.2020 r. tj. Wielki Piątek w godz. od 8:00 do 15:00 w kasie Poczty Polskiej.  

Kontynuuj Czytanie →

INFORMACJA

W dniu 10.04.2020 r. (piątek) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach będzie czynny w godzinach od 7:00 do 11:00. Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kontynuuj Czytanie →

Informacja o możliwości ubiegania się o pomoc żywnościową w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wadowicach

Mieszkańcy Gminy Wadowice znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, mają możliwość ubiegania się m.in. o pomoc żywnościową. Jeżeli istnieje taka potrzeba, należy skontaktować się telefonicznie lub za pomocą  e-mail  z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wadowicach, który udzieli niezbędnych informacji na temat trybu otrzymania pomocy.

    33 823 43 39
794 694 732

794 694 877
e-mail: mops@wadowice.pl

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.. Tego typu pomoc mogą otrzymać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

  • 1 402 złw przypadku osoby samotnie gospodarującej,
  • 1 056 złw przypadku osoby w rodzinie.

Pomoc udzielana jest w postaci artykułów spożywczych takich jak makaron, ryż, kasza gryczana, mleko, ser, cukier, olej rzepakowy, powidła śliwkowe, szynka drobiowa/wieprzowa itp.

Pomoc w formie ciepłego posiłku w Kuchni Brata Alberta  i pomoc w formie zasiłku celowego na żywność do realizacji w sklepie mogą otrzymać osoby, których dochód nie przekracza: w przypadku osoby samotnie gospodarującej 701zł, w przypadku osoby w rodzinie 528zł.

Kontynuuj Czytanie →

Ważna informacja

W związku z napływającymi niepokojącymi sygnałami dotyczącymi fałszywego podawania się za pracowników socjalnych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, iż w sprawie dokonywania zakupów żywności, leków dla osób starszych i niepełnosprawnych, osoba zainteresowana lub działający w jej imieniu sąsiad lub inny członek rodziny powinna skontaktować się telefonicznie z tut. Ośrodkiem lub Urzędem Miejskim w Wadowicach.

Pracownicy socjalni po dokonaniu weryfikacji i rozeznaniu sytuacji osoby zainteresowanej dokonują dalszych ustaleń związanych z realizacją zgłaszanych potrzeb.

Bliższe informacje są dostępne pod nr telefonów:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach

  • 33 823 43 39
  • 794 694 732
  • 794 694 877

Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Wadowicach

  • 33 873 18 11 wew. 216
  • 512 864 337

Kontynuuj Czytanie →