500+ w 2021 roku. Terminy składania wniosków

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego (500+) będą przyjmowane:

 • drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r. 
 • w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2021/2022 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w maju 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 lipca 2021 r.
 • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem od czerwca, nastąpi najpóźniej do dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia,
  z wyrównaniem jedynie od lipca, nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021  r.
 • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. oznacza, że ustalenie i wypłata przyznanego świadczenia, z wyrównaniem jedynie od sierpnia, nastąpi najpóźniej do dnia 31 października 2021 r.

Kontynuuj Czytanie →

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od dnia 09.11.2020 r. do odwołania tut. Ośrodek będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.

Kontynuuj Czytanie →

Informacja

INFORMACJA

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wadowicach informuje, że od dnia 19 października 2020 r. do odwołania wszelkie sprawy będą załatwiane w Biurze Obsługi Mieszkańców (pok. nr 1 – parter). Przypominamy o noszeniu maseczek oraz stosowaniu się do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego.

Proponujemy, aby w miarę możliwości wykorzystać alternatywne sposoby komunikacji:
– przez ePUAP
– wysyłając pisma na e-mail: mops@wadowice.pl
– telefonicznie: 33 823 43 39
– pocztą tradycyjną : Emilii i Karola Wojtyłów 4, 34-100 Wadowice

Kontynuuj Czytanie →

Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Radoczy po raz kolejny podaje pomocną dłoń włączając się w ogólnopolską akcję „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

W związku z ogólnopolską akcją „Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” w dniach od 22 do 26 lutego w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Radoczy pełnione będą dyżury przez specjalistów: radcę prawnego, kuratora zawodowego z Sądu Rejonowego w Wadowicach, funkcjonariusza policji, psychologa oraz specjalisty do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Kontynuuj Czytanie →

DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATY DO CZYNSZU

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym pokrywającym w części koszty utrzymania lokalu mieszkalnego. Dodatkowo najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych  dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19 w okresie od dnia 5 stycznia do 31 marca 2021 r. mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o tzw. „dopłatę do czynszu”. Dopłata do czynszu będzie przyznawana tylko raz na okres 6 miesięcy. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75 proc. miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę między wysokością dodatku mieszkaniowego powiększonego o tę dopłatę a wysokością dodatku mieszkaniowego ustaloną zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych.

 • Ustawa z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133),

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 156 poz. 1817 z późn. zm.),

 • Art. 15zzzic–15zzzii ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych(Dz. U. poz. 374,
  z późn. zm.).

Kontynuuj Czytanie →

Dzień Babci i Dziadka

Z okazji Dnia Babci i Dziadka pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia dużo zdrowia, uśmiechu, spełnienia marzeń oraz wszelkiej pomyślności.
Najserdeczniejsze życzenia dla Babć i Dziadków przesyłają również uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Wadowicach dołączając do życzeń przygotowaną prezentację.

Prezentacja Dzień Babci i Dziadka

Kontynuuj Czytanie →

Opłatek Maltański 2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zakonem Maltańskim wspierają mieszkańców gminy Wadowice – seniorów, osoby niepełnosprawne, samotne, ubogie.

W tym roku ze względu na panującą pandemię, zamiast tradycyjnego spotkania w ramach Opłatka Maltańskiego z osobami potrzebującymi, pracownicy socjalni roznoszą im paczki świąteczne oraz paczki zawierające produkty od lokalnych przedsiębiorców. W tym roku do paczek świątecznych przyłączyły się również dzieci ze Szkół Podstawowych z gminy Wadowice przygotowując elektroniczne kartki świąteczne, które po wydrukowaniu, wraz z paczkami trafią do seniorów, osób niepełnosprawnych, samotnych ubogich będących mieszkańcami gminy Wadowice.

Produkty dla potrzebujących charytatywnie przekazali:

 • Bank Żywności w Krakowie
 • Stryszów Piekarnia i Cukiernia
 • Piekarnictwo Anna Zemanek Zofia Zemanek s.c.
 • Restauracja GRANICZNA
 • Biedronka
 • Bahlsen Polska
 • Promos24 Paweł Labza
 • TEXTIL MARKET S.A.
 • Nowatech Sp. z o.o.

Kontynuuj Czytanie →